Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z organizacją Mercedes-Benz Warsaw Fashion Weekend prosimy o kontakt mailowy z biurem organizatora:
biuro@fashionweekend.pl

NM Partners sp. z o.o.
Ul Krasickiego 11B
02-657 Warszawa
FASHIONWEEKEND.pl

Spółka wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000487386
NIP: 5213661159

Artykuły Galerie Magazyn Zapisz się!